ระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน http://www.kruton.in.th/sillapa_ska2
Avatar

Avatar

   ชื่อผู้ใช้    :

   รหัสผ่าน  :ตารางการแข่งขันรายวัน


กำหนดการเกี่ยวกับระบบ

วัน เดือน ปี รายละเอียด
7-8 ก.พ. 2567 เปิดระบบลงทะเบียน นักเรียน / ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการโดย Admin เครือข่ายฯ
12-19 ก.พ. 2567 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน รายการแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนในระบบ
23-28 ก.พ. 2567 โรงเรียนตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อ ใส่รูปภาพนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
29 ก.พ. - 4 มีนาคม 2567 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน /ครู
7-8 มีนาคม 2567 คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลและประมวลผล กรอกข้อมูลเตรียมจัดการแข่งขัน
20-22 มีนาคม 2567 จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
28-29 มีนาคม 2567 โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร

ย้ายสถานที่การแข่งขัน

ประกาศโดย ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เมื่อ 2024-03-18 15:35:26

แจ้งเปลี่ยนวัน/สถานที่แข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 รายการ

1. การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย
จากวันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็น 20 มีนาคม 2567 ณ สนามวัดเทพชุมนุม


2. การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

จากวันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็น 20 มีนาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ 

3. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

จากวันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็น 21 มีนาคม 256 ณ สนามวัดเทพชุมนุม